K覺 geldi, Bacan覺z覺 temizlettiniz mi

Yak覺t覺n tamam覺n覺n yak覺lmas覺 ve böylece 覺s覺 enerjisinden maksimum oranda faydalan覺lmas覺 için baca temizliinin düzenli yap覺lmas覺, baca hatt覺nda biriken kurumun eksik yanmaya neden olmas覺n覺n önlenmesi gerekir. K覺 souklar覺ndan korunmak için ister odun veya kömür isterse doalgaz kullan覺las覺n, tüm yak覺tlarda yanma ilemi sonras覺nda çeitli gazlar ve partiküller aç覺a ç覺kar. Bu yan ürünlerin tahliye edilmesi esnas覺nda baca hatt覺nda birikme olur ki, bu kal覺nt覺lar覺n temizlenmemesi halinde daralan baca hatt覺 hem yak覺t israf覺na hem de yang覺n, zehirleme gibi risklerin artmas覺na neden olur.  Kayseri Özkent baca temizleme ekibimizse modern cihazlar kullanarak bu soruna uzun vadeli ve güvenilir çözümler sunmaktad覺r. Gerekli izinlerin tamam覺na sahip olan firmam覺z覺n profesyonellerden oluan ekiplerle sunduu Kayseri Özkent baca temizleme hizmetleri, belediye ve itfaiye müdürlükleri taraf覺ndan belirlenen artnamelere harfiyen uyularak verilmektedir.