Baca Temizliğinde Yasal Zorunluluklar

  19.12.2007 tarih ve sayılı Resmi gazetede yayınlanan "Binaların Yangından korunması Hakkındak Yönetmelik" in 58. Maddesi ve 13.10.2008 tarih ve 457 sayılı "Baca Temizleme ve Denetim Yönetmenliği"  nin 16.maddesinde ;a)Merkezi veya bireysel ısıtma sistemleriyle kömür veye sıvı yakıt kullananların bacalarını yılda iki defa temizletmeleri yasal zorunluluktur.Her kış dönemi için  birinci temizlik en geç kasım ayı , ikinci temizlik en geç şubat ayı sonuna kadar yapılacaktır.b) Merkezi Sistemli doğalgaz veya LPG ile ısıtılan binaların bacalarının ise yılda en az bir defa temizlenmesi gerekir. Her yıl en geç kasım ayı sonuna kadar baca temizliği yapılacaktır.c)Doğalgaz ve LPG kullanılıyor olsa dahi ; otel,lokanta restorant ve yemek fabrikası gibi topluma açık yerlerde ocaklarında yemek pişirilip kızartma yapılan tüm yerlerin bacalarının yılda 3 (üç) defa temizlenmesi yasal zorunluluktur.11.03.2015 tarih ve 2015/479 sayılı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararı ile ihaleyi kazanan ÖZKENT BACA TEMİZLİĞİ İNŞ. ve TİC. LTD.ŞTİ. Kayseri Büyükşehir  sınırları içerisinde baca bakımını ve temizliği ile yakıt depolarının temizliğinde yetkili tek şirkettir.