Bina yang覺nlar覺n覺n %20'i temizlenmeyen bacalardan ileri gelmektedir

Türkiye’de her y覺l bina yang覺nlar覺n覺n %20’i temizlenmeyen bacalardan ileri gelmektedir. Oysa her y覺l k覺 mevsimine girilmeden düzenli olarak yap覺lacak baca temizlii, bu tür kazalarda can kayb覺n覺 önleyecei gibi, milyarlarca liral覺k zarar olumas覺n覺 da engelleyecektir.

Temizlenmemi ve doru kurulmam覺 sobalardan dolay覺 özellikle rüzgârl覺 havalarda evlerde “baca tepmesi” dediimiz olaylar s覺k aral覺klarla meydana gelmektedir. Lodoslu k覺 aylar覺nda s覺cakl覺覺n artmas覺 ile hava s覺cakl覺覺 baca gaz覺 s覺cakl覺覺na yakla覺r. Bunun sonucu bacan覺n çekim gücü düer. Baca gaz覺, soba ve borular覺n üzerindeki boluklardan ve çatlaklardan s覺zmaya çal覺覺r. Bu da oda içinde duman oluturur.

Baca gaz覺n覺n tepmesi sonucu içinde bulunan çok zehirli karbon monoksit gaz覺 zehirlenmelere neden olmaktad覺r. Bacan覺n çekmemesi ya da rüzgar覺n oluturduu bas覺nç nedeniyle borudaki karbon monoksit gaz覺 odaya yay覺l覺r. Karbon monoksit renksiz ve kokusuz bir gaz olduu için kolay kolay fark edilemez.

Nefes yoluyla derhal kana kar覺arak kalp ve beyne oksijen ulamas覺n覺 engeller. Bu tür zehirlenmeler s覺kl覺kla ölümle sonuçlan覺r. Sobadan ç覺kan yang覺n ve karbon monoksit zehirlenmelerine kar覺 en etkili önlem bacalar覺n y覺lda bir kez temizlenmesidir.